ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
เลขที่ 700/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-458701-5
เบอร์โทรสาร : 038-458700