• 5
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

27 ต.ค.
จัดส่งเอกสาร หนังสือและแบบฝึกหัดการเรียนของภาคปลาย ให้กับนักเรียนทางไปรษณีย์
27 ตุลาคม 2564
1 พ.ย.
เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เรียนผ่านระบบออนไลน์ 100%)
01 พฤศจิกายน 2564
8 พ.ย.
นักเรียนเข้ารับการฉีดซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
08 พฤศจิกายน 2564

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES