• 3
  • 5
  • 4
  • 9
  • 1
  • 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

6 ธ.ค.
หยุดชดเชยวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
06 ธันวาคม 2564
10 ธ.ค.
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม 2564
18 ธ.ค.
สัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3)
18 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES