• 04
  • 01
  • 07
  • 05
  • 03
  • 02
  • 06
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

27 ก.ย.
ระดับประถมศึกษา ประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2
27 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566
27 ก.ย.
ม.1 - ม.3 ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 2
27 กันยายน 2566 - 29 กันยายน 2566
29 ก.ย.
วันสุดท้ายของการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 2
29 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับราง ...
เข้าชม hits (200)
22 กันยายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับราง ...
เข้าชม hits (71)
21 กันยายน 2566

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS พิบูลบำเพ็ญเกมส์