• 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 9
  • 6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

20 ส.ค.
ป.5 กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ป.4 ปีการศึกษา 2564)
20 สิงหาคม 2565
26 ส.ค.
ป.1-ม.6 อาจารย์ประจำชั้นส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ผู้ปกครอง
26 สิงหาคม 2565
29 ส.ค.
ป.1-ม.6 นักเรียนส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนคืนอาจารย์ประจำชั้น
29 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมห ...
เข้าชม hits (108)
05 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES