• 4
  • 5
  • 3
  • 1
  • 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

3 เม.ย.
โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
03 เมษายน 2566 - 21 เมษายน 2566
6 เม.ย.
หยุดวันจักรี
06 เมษายน 2566
17 เม.ย.
หยุดชดเชยวันสงกรานต์
17 เมษายน 2566

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
พิบูลบำเพ็ญเกมส์
PR KUS พิบูลบำเพ็ญเกมส์