• 04
  • 06
  • 07
  • 05
  • 03
  • 01
  • 02
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

15 เม.ย.
หยุดวันสงกรานต์
15 เมษายน 2567 - 16 เมษายน 2567
19 เม.ย.
ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
19 เมษายน 2567
4 พ.ค.
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ณ Wentworth College, Auckland, New Zealand
04 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางว ...
เข้าชม hits (26)
09 เมษายน 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางว ...
เข้าชม hits (35)
08 เมษายน 2567

เว็บไซต์น่าสนใจ

KUSMP Facebook
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS ฉัททันต์เกมส์