• 01
  • 07
  • 05
  • 04
  • 02
  • 06
  • 03
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

26 ก.พ.
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
26 กุมภาพันธ์ 2567 6:00 pm
8 มี.ค.
วันสุดท้ายของการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
08 มีนาคม 2567 6:00 pm
12 มี.ค.
KUSMP Multiskills Camp #10
12 มีนาคม 2567 - 15 มีนาคม 2567
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (249)
18 กุมภาพันธ์ 2567

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS ฉัททันต์เกมส์