• 2
  • 3
  • 5
  • 1
  • 9
  • 7
  • 6
  • 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

2 พ.ย.
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 2
02 พฤศจิกายน 2563 - 06 พฤศจิกายน 2563
4 พ.ย.
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ 2
04 พฤศจิกายน 2563 - 06 พฤศจิกายน 2563
4 พ.ย.
ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 2
04 พฤศจิกายน 2563 - 06 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งม ...
เข้าชม hits (166)
21 ตุลาคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ...
เข้าชม hits (202)
05 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES

© Copyrights 2018 All rights reserved.