• 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 3
  • 7
  • 4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

12 มิ.ย.
รับสมัครโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
12 มิถุนายน 2566 - 14 มิถุนายน 2566
17 มิ.ย.
เริ่มเรียนโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566
24 มิ.ย.
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
24 มิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดตารางเรียนของนักเรียนชั้ ...
เข้าชม hits (1016)
31 พฤษภาคม 2566
ประกาศ ศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิ ...
เข้าชม hits (531)
26 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (230)
31 พฤษภาคม 2566

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS พิบูลบำเพ็ญเกมส์