• 2
  • 4
  • 6
  • 3
  • 7
  • 9
  • 5
  • 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

10 ก.พ.
ม.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันสุดท้ายของการเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2566
10 ก.พ.
ป.1-ม.5 อาจารย์ประจำชั้นส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ผู้ปกครอง
10 กุมภาพันธ์ 2566
13 ก.พ.
ป.1-ม.6 นักเรียนส่งแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนคืนอาจารย์ประจำชั้น
13 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมวีดิโอประชาสัมพันธ์ KUSMP Multiskills ...
เข้าชม hits (231)
05 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
พิบูลบำเพ็ญเกมส์
PR KUS พิบูลบำเพ็ญเกมส์