• 8
  • 4
  • 9
  • 2
  • 7
  • 5
  • 6
  • 1
  • 3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

6 มี.ค.
ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นป.4
06 มีนาคม 2564
9 มี.ค.
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและวันสุดท้ายของการเรียนระดับชั้นม.6
09 มีนาคม 2564
10 มี.ค.
นิทรรศการการเลือกภาษาที่ 3 (จีน-ญี่ปุ่น) สำหรับนักเรียนชั้นป.3
10 มีนาคม 2564 - 12 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (143)
24 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (183)
19 กุมภาพันธ์ 2564

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES

© Copyrights 2018 All rights reserved.