• 07
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 06
  • 02
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

16 ก.ค.
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2567
16 กรกฎาคม 2567 - 19 กรกฎาคม 2567
16 ก.ค.
กิจกรรมพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.4-ม.6
16 กรกฎาคม 2567
16 ก.ค.
กิจกรรมพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.3
16 กรกฎาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมห ...
เข้าชม hits (69)
04 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
มาแล้วค่ะ ยอดนักอ่านประจำเดือนมิถุนายน ...
เข้าชม hits (57)
09 กรกฎาคม 2567
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (122)
07 กรกฎาคม 2567

เว็บไซต์น่าสนใจ

KUSMP Facebook
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS ฉัททันต์เกมส์