โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ณ Fukui Prefectural Koshi High School, Japan

Calendar
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
Date
09 ธันวาคม 2018 - 18 ธันวาคม 2018
Author
Super User

Description

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม (ครั้งที่ 7)
Satit Kaset MP Lab School - Fukui Prefectural Koshi High School, JAPAN นักเรียนโครงการการศึกษาพหุภาษาไปญี่ปุ่น

© Copyrights 2018 All rights reserved.